Инертни материали от „Кариери Пазарджик“ ООД

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик е създадена през 2004 г. Основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. „Кариери Пазарджик“ ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. „Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертните материали са пясък, филц, дренаж, cкални материали и pечната баластра  .
„Кариери Пазарджик“ ООД предлага инертни материали, които имат широко приложение в строителството, и по-специално, в производството на бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии, строителни съоръжения и пътно строителство. Също така някои видове инертни материали, произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват за дренажни слоеве и насипи.

Предлагани интертни материали

Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали в „Кариери Пазарджик” са пясък, филц, дренаж и баластра.
Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

Промит речен пясък със следните фракции:

● 0-4 мм

Промитият речен пясък има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии.

Промит речен филц със следните фракции:

● 4-31,5 мм

● 5-10 мм

Промитият речен филц е основен компонент при производството на бетон. При основите и бетонните конструкции от голям мащаб се използва смесен чакъл със зърна до 20 – 30 мм. Обикновено се използва смес от няколко едрини.

Речен дренаж със следните фракции:

● 25-80 мм

Речният дренаж се използва в производството на дренажни слоеве и насипи.

● Скални материали със следните фракции:

             ● Tрошена фракция 0-40 мм

             ● Tрошена фракция 0-63 мм

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смес за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Речна баластра за насипи:

Речната баластра се използва при изграждането на насипи и пътни настилки, както и за производството на относително ниски класове бетон.

Производство

В пресевната инсталация се подава баластра като изходна суровина. Същата се пресява и сортира във вибрационно сито, върху което става и самото измиване на пясъка и филца. Пясъкът се измива допълнително и изцежда от водата в пясъчен класификатор. Двата вида материал се демонтират чрез стифиращи ленти. Отмиваемите частици (глина), съдържащи се в баластрата, се утаяват след измиването в специални водоеми – утайници. След декантиране утаената вода се влива в изкуствено езеро.

За нас

Инертните материали произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

„Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти промит речен пясък, който има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Промитият речен пясък e със следната фракция: 0-4 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти промит речен филц. Промитият речен филц e със следните фракции: 5 – 10 мм. Филцът е основен компонент при производството на бетон.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти речен дренаж. Речният дренаж e със следните фракции: 25-80 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти pечна баластра за насипи.

Баластрата е изходна суровина за производството на пясък и филц. Pечна баластра се използва за насипи.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти cкални материали за несвързани и хидравлично свързани смес за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, със следните фракции: 0-40 мм и0-63 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД рекултивира част от преработените чрез добив на инертни материали площи и върху тях се създават тополови плантации, които са ефективен и природосъобразен източник на биоенергия. Рекултивираните водни огледала се превръщат в изкуствени езера за отглеждане на риба.

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на суровината. За извършване на добивната дейност във фирмата е назначен екип от висококвалифицирани служители и работници.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимите специализирани машини и инсталации. Качеството на предлаганите продукти се гарантира от специализирана строителна лаборатория осъществяваща постоянен контрол. Кариерата е сертифицирана от Институт по строителни материали град София.