За нас

Инертните материали произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

„Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти промит речен пясък, който има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Промитият речен пясък e със следната фракция: 0-4 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти промит речен филц. Промитият речен филц e със следните фракции: 5 – 10 мм. Филцът е основен компонент при производството на бетон.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти речен дренаж. Речният дренаж e със следните фракции: 25-80 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти pечна баластра за насипи.

Баластрата е изходна суровина за производството на пясък и филц. Pечна баластра се използва за насипи.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти cкални материали за несвързани и хидравлично свързани смес за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, със следните фракции: 0-40 мм и0-63 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД рекултивира част от преработените чрез добив на инертни материали площи и върху тях се създават тополови плантации, които са ефективен и природосъобразен източник на биоенергия. Рекултивираните водни огледала се превръщат в изкуствени езера за отглеждане на риба.

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на суровината. За извършване на добивната дейност във фирмата е назначен екип от висококвалифицирани служители и работници.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимите специализирани машини и инсталации. Качеството на предлаганите продукти се гарантира от специализирана строителна лаборатория осъществяваща постоянен контрол. Кариерата е сертифицирана от Институт по строителни материали град София.