Предлагани интертни материали

Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали в „Кариери Пазарджик” са пясък, филц, дренаж и баластра.
Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

Промит речен пясък със следните фракции:

● 0-4 мм

Промитият речен пясък има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии.

Промит речен филц със следните фракции:

● 4-31,5 мм

● 4- 8 мм

Промитият речен филц е основен компонент при производството на бетон. При основите и бетонните конструкции от голям мащаб се използва смесен чакъл със зърна до 20 – 30 мм. Обикновено се използва смес от няколко едрини.

Речен дренаж със следните фракции:

● 25-80 мм

Речният дренаж се използва в производството на дренажни слоеве и насипи.

Речна баластра за насипи:

Речната баластра се използва при изграждането на насипи и пътни настилки, както и за производството на относително ниски класове бетон.

 

Производство

В пресевната инсталация се подава баластра като изходна суровина. Същата се пресява и сортира във вибрационно сито, върху което става и самото измиване на пясъка и филца. Пясъкът се измива допълнително и изцежда от водата в пясъчен класификатор. Двата вида материал се демонтират чрез стифиращи ленти. Отмиваемите частици (глина), съдържащи се в баластрата, се утаяват след измиването в специални водоеми – утайници. След декантиране утаената вода се влива в изкуствено езеро.