Речен дренаж

„Кариери Пазарджик” предлага на своите клиенти речен дренаж.

Речният дренаж e със следните фракции:

  • 25-80 мм

Речният дренаж се използва в производството на дренажни слоеве и насипи.