Речна баластра за насипи

Кариери Пазарджик предлага на своите клиенти pечна баластра за насипи.

Баластрата е изходна суровина за производството на пясък и филц. Pечна баластра се използва за насипи.