Инертни материали от „Кариери Пазарджик“ ООД

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик е създадена през 2004 г. Основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. „Кариери Пазарджик“ ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Кариерата за добив на предлаганият инертен материал се намира на 5 км. от гр. Пазарджик в посока с. Мирянци, общ. Пазарджик, местност „Чамур тарла“. „Кариери Пазарджик“ ООД e специализирана в добива, преработката и търговията на инертни материали. „Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертните материали са пясък, филц и дренаж. „Кариери Пазарджик“ ООД предлага инертни материали, които имат широко приложение в строителството, и по-специално, в производството на бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Също така някои видове инертни материали, произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват за дренажни слоеве и насипи.